VÅRE TERAPEUTER



Balanse, Strømsveien 50, 2010 Strømmen

www.i-balanse.no

Eli Nerdrum                                        

928 06 525

eli@i-balanse.no


Homeopati

Massasje

Kraniosakralterapi

Ansiktsløftningsteknikk - ALT


Medlemsskap:

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)


Utdanning/bakgrunn:

Sykepleier: Røde Kors sykepleierskole, Lørenskog

Integrert massasje-bodywork ved Bauker kursgård

Homeopati ved AB Arcanum Gøteborg

Kraniosakralterapi ved Stanley Rosenberginstitut, Danmark.


Har drevet egen praksis i mange år både i Oslo og Stavanger.

Har i tillegg bred erfaring som sykepleier.



Ulla Elisabeth Mathilassi

413 15 993

ulla@i-balanse.no


Gestaltterapi


Medlemsskap:

Norsk Gestaltterapeuters forening. MNGF


Utdanning/bakgrunn:

Utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt, som er en privat høyskole i Oslo.

Grunnutdanning på 4 år og 2 år videreutdanning.

Hun er også utdannet sykepleier, veileder og klinisk spesialist i sykepleie.


Vel 17 års praksis som Gestaltterapeut.

4 års praksis som traumeterapeut. Somatic Experiencing i Oslo.