Gestaltterapi


Hva er Gestaltterapi?


Gestaltterapi har dype røtter i humanistisk psykologi og ble grunnlagt av det tyskfødte

ekteparet Laura og Fritz Perls. Grunnleggende innen gestaltpsykologiske teorier er

at et hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor

de begrensningene omgivelsene har. Gestalt er en terapeutisk retning,

som har spredning verden over. Den er en av de mest utbredte psykoterapeutiske

retninger i dag. Dessuten er den solid forankret innen næringsliv, bedriftsledelse

og alle former for opplæring

.


  Som gestaltterapeuter ser vi (du og jeg ) sammen på:


  * bevisstgjøringen av egne følelser

  * reaksjoner og handlinger,

  * hva gjør vi, hvordan reagerer vi, hva er det som gjør at vi reagerer slik og slik

  * hvilke mønstre vi har

  * hvilket behov som trenger oppmerksomhet i ossI gestaltterapi er samtalen viktig, men ikke alltid nok. Hvis du vil endre noen av dine mønstre,

kan det skje raskere ved øvelser og eksperimentering.

Terapien retteroppmerksomheten mot hele mennesket; kropp, tanker og følelser.

Ved å være klar over behov og motbehov, kan valg bli bevisste.Metodene kan også brukes til å bearbeide tidligere uferdige opplevelser eller kriser

Jeg bruker meg selv som redskap i terapien/veiledningen.

Jeg er ikke objektiv eller nøytral men vil møte deg i et likeverdig forhold.

Både veiledningen og terapien med røtter i gestalt, er prosessorientert.Gestaltterapi er en investering i:


  *  seg selv

  *  helse og vekst

  *  for et bedre liv

  *  egenutvikling

  *  å bli kjent med seg selvJeg kan tilby terapi/veiledning for enkeltpersoner, i par- og gruppeterapi, veiledning iegenutvikling,i undervisning og konsulentarbeid til grupper på arbeidsplasserog skoler, bl.a.

Alle henvendelser vil bli behandlet med største konfidensialitet.


Traumer er et viktig tema for mange.

De kan være skjulte/utydelige for oss, eller tydelige.

Som Gestaltterapeut arbeider jeg sammen med deg for å løse opp

i dette.


Traumeterapi kan være ganske enkelt,  men også vanskelig.
"Sitat om Gestaltterapi"


Gestaltterapeutens arbeid ligger ikke i å lindre symptomer,

men å gi oppmerksomhet til hva symptomene forteller oss.


Hva skjer med deg når du kjenner det slik og slik.....?
  Timebestilling:

  Ulla Elisabeth Mathilassi

  Tlf 413 15 993   ulla@i-balanse.no


 

Balanse, Strømsveien 50, 2010 Strømmen

www.i-balanse.no